Lokaler

Mellösaverken rymmer många delar. Under 2017 och 2018 har vi renoverat, projekterat och byggt för att se till att byggnaden mår bra framåt och börjar leva igen. Därefter har fokus legat på förfining såsom utomhusbelysning, renovering av fasad o.s.v. Under 2020 arbetar vi med att addera en samlingslokal på ca 100 kvm till utbudet. Leader Södermland har generöst gått in med ett bidrag eftersom de ser att den ytan kan ge oändliga möjligheter för små verksamheter att växla upp i och med möjligheten att hyra in sig för kortare tid såsom halvdagar. För Mellösa med omnejd kommer det att addera såväl kultur som kurser och sociala event. 1 januari 2021 kommer vi att öppna dörrarna till lokalen förutsatt att situationen med Covid-19 inte omöjliggör det. Till korttidsuthyrningen välkomnar vi även dig som behöver plats för att spela in en video, fotografera produkter eller spela in film för att nämna några exempel. Kommer du tillrest så finns också möjlighet att hyra vår övernattningslägenhet.


De lokalerna som hyrts ut på längre kontrakt har varit som kontor, ateljéer, verkstäder och växtodling. Det finns fortfarande möjligheter att hyra in sig i Mellösaverken och för dig som vill etablera dig för lång sikt kan vi vara med och anpassa lokalerna efter era behov.

LOKALER ATT TRIVAS OCH UTVECKLAS I

Sedan mitten av 2019 har vi arbetet med att omvandla en tom nedsliten yta, delvis utan golv, till en samlingslokal "Tumstocken". Anledningen till att vi kan göra det så omfattande att vi dess-

utom installerar toalett och ett kök är att

vi fått bidrag från Leader Södermland. Yes!

Det här utrymmet rymde en hiss när vi flyttade in. Eftersom den både var ur funktion, utdömd och omöjliggjorde renovering av fönstren bakom så fick den ryka. Bit för bit plockades den ner och delar av den kommer nog att bli möbler så småningom.

Så här såg lokal Tumstocken ut i januari. Toalett och dusch, produktionskök, möjlighet att visa bilder och hålla föredrag, ljus för utställningar och mycket mer ska komma på plats under 2020. Vår förhoppning är att 2021 ska erbjuda väldigt många fler möjligheter att samlas än vad 2020 gjort!

Vi är alltid sugna på att höra talas om nya galna projekt och bistår gärna om någon tror att vi kan komma med något av värde. Hör av dig så träffas vi över en fika! Och stoppas oss om vi bara pratar om huset, det blir lätt så när man levt med, och i, sitt projekt de senaste 5 åren.

En väldigt rolig aspekt av vår byggnad är att så många i husen runt omkring har en relation till såväl originalhuset, uppfört 1909 av en uppfinnare, som till tumstockstillverkningen. Vi kommer gradvis att fördjupa oss i historien och publicera den här.



Allt handlar ju inte om byggnader, ljusinsläpp och golvbeläggningar. Att ta sig ut är minst lika viktigt och närmiljön runt fabriken ger möjligheter till såväl bad som promenader. Sörmlandsleden och miljön i närliggande Harpsund finns också som en resurs.



Mellösaverken AB

Sundtorp Mellösaverken

642 63 Mellösa

hello@mellosaverken.se