Mellösaverken Headspace

Sedan 2022 bedriver Mellösaverken verksamhet inom området konst och konsthantverk. Vi brukar säga att vi lämnade inte storstaden för att isolera oss, vi tycker att världen ska komma till Mellösa. Inom Mellösaverken Headspace erbjuder vi framför allt plats för konstnärer att arbeta under perioder som sträckt sig mellan 10 dagar och 6 månader. 

Vi ställer inga krav på interaktion av de besökande konstnärerna men erbjuder möjligheten att lära känna de lokala tillgångarna i form av bra lokaler tillika personer. Det har resulterat i en mängd olika varianter av sociala tillfällen för såväl lokalbefolkning som kollegor att träffa dessa konstutövare. Flertalet konstnärer har kommit från Sverige men vi har även haft besökare från Ukraina, Frankrike, USA och Ryssland. 

Finansieringen för detta ser olika ut. Merparten av kostnaderna i form av arbete står Mellösaverken för, som en del av att bygga upp den här platsen. Konstnärerna har i sin tur finansierats av IASPIS, Kulturrådet, SWAN – Swedish Artists in Residency Network, Region Sörmland och Estrid Ericsons stiftelse.